Thông báo: Chương trình tạm ngừng nhận đóng góp từ 0h ngày 1 tháng 10, 2021. Mời Quý vị đọc thêm thông tin tại đây.

Báo cáo tài chính

 

TRƯƠNG XUÂN HẠNH – Tk: 1022165170 (VND) – Vietcombank 
1022165229 (USD) , 1022165269 (AUD), 1022165313 (EUR) – SWIFT Code: BFTVVNVX030